Házassági akadály

A házassági akadály szűkebb értelemben olyan körülmény, mely valakit jogilag alkalmatlanná tesz érvényes házasság kötésére. Házassági akadályt nem csak az állam, hanem az egyház is ismer.

A katolikus felfogás szerint vannak az isteni vagy természetjog alapján abszolut házassági akadályok. Ezek nem engedélyeznek semmilyen kivételt az emberi jogalkotásban. Ezek minden házasságkötésre vonantkoznak, tehát a nem katolikusok között kötendőre is:

  • Első fokú rokonság,
    mely szülők és gyerekeik, unokáik, valamint vér szerinti testvérek között áll fenn.
  • Egy korábban kötött érvényes házasság,
    akkor jelent akadályt, ha a korábbi házastárs nem halt meg.
  • A szexuális életre való képtelenség (impotencia coeundi),
    mely lehet általános, vagy kizárólag a házastársak között fennálló.

A terméketlenség (sterilitás, impotencia generandi) nem házassági akadály. Amennyiben azonban szándékosan elhallgatják, a megtévesztett partner házassági beleegyezését befolyásolhatja.

Vannak egyházi előírásokon nyugvó házassági akadályok, melyek kizárólag a katolikusokat érintik. Ezek lehetnek általános házassági akadályok és vallási házassági akadályok.

A jogi útra akkor van szükség, ha egy házassági akadályt egyházjogilag kell megállapítani. Ezt a gyakorlatban alig kérelmezik a korábban kötött érvényes házasság kivételével. Amennyiben iratokkal igazolható a házassági akadály, akkor okirati eljárást kell folytatni.

Egy katolikus esetében a házassági akadály miatt egy eljárás megindítása akkor mérlegelhető, ha a házasság más okokból eleve nem tűnik érvénytelennek. Ebben az esetben közigazgatási eljárás lehetséges.

Impotencia coeundi esetén nem elhált házasság miatt adható be a kereset.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

  h.jog@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva