Érvénytelen beleegyezés

Egy házasságkötés során a beleegyezés olyan módon befolyásolt lehet, hogy nem adottak a házasság érvényességéhez a katolikus egyház előírásai szerint elengedhetetlenül szükséges személyes előfeltételek, vagy belső szándékok.
Az egyház a házassági beleegyezés érvénytelenségét egészen más módon értelmezi, mint a világi jog. Ez abból fakad, hogy az érvényes házasság katolikus felfogás szerint egy visszavonhatatlan kötelék. Ezt a köteléket a partnerek nem modhatják fel, még közös akarattal sem. Ezen magas elvárások miatt a házassági beleegyezés különösen jelentős.

Egy egyházi házasságot érvénytelenné tevő házassági beleegyezés érvénytelensége a következő esetekben áll fenn:

Ha legalább az egyik a házastársak közül

  • erőszakkal lett házasságra kényszerítve
  • szellemi képességeinek nem volt birtokában (melyek a házasságkötéshez vagy a házasság megéléséhez szükségesek)
  • látszatházasságot akart kötni
  • előzőleg valamit kizárt a házasságból, mely a házasság lényegéhez tartozik: a hűséget, a felbonthatatlanságot, a gyerekvállalást
  • házassági beleegyezését feltételhez kötötte
  • bizonyos szempontból megtévesztették vagy tévedésben volt

Jogilag döntő, hogy mindez a házasságkötés idején áll fenn.

Ami utólag, a házasságkötést követően lép fel, az nem tehet egy érvényes házasságot érvénytelenné. Aki érvényesen házasodott, és később meggondolja magát, az egyház számára házassági kötelékben marad, akkor is, ha külön él, vagy elválik.

A rendes jogi eljárást kell választani, ha a házasság zátonyra futását követően az egyik partner meg kívánja állapíttatni, hogy a házasságkötés során a beleegyezés érvénytelen volt. Ilyenkor egy formális házasságmegsemmisítési eljárást kell lefolytatni.

Akkor is lehet kérvényezni az eljárás lefolytatását, ha nem katolikusok közötti házasságról van szó (amennyiben a katolikus egyház jogi eljárását akarják lefolytatni). Ez azért lehetséges, mert a katolikus egyház felfogása szerint a házassági beleegyezés szinte kizárólag az isteni avagy természetjog alapján áll. Ilyen módon minden házasságkötés és minden házasság érintett lehet.

Az ilyen jellegű jogi eljárást kérelmezik a leggyakrabban. Egy formális házasságmegsemmisítési eljárás kb. 2 évig tart.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva