Summás házassági per

(Dokumentumeljárás)

Kizárólag iratokkal igazolható esetben lehet dokumentumeljárást (processus documentalis) lefolytatni a következő esetekben:

A házasság érvénytelenségének megállapítására a dokumentumeljárás egy rendkívüli jogi eljárás, melynek nincs különösebb formája. Abban az esetben, ha az iratok nem elégségesek a házasság semmisségének bizonyítására, egy rendes, formális házasság érvénytelenítési pert kell lefolytatni. Ha érvénytelen házassági beleegyezéssel történt az esküvő, soha nem lehet dokumentumeljárást lefolytatni.

A summás házassági pert egyesbíró vezeti, aki az ítéletet is meghozza. Ez a bíró vagy az officiális (bírósági vikárius) maga, vagy egy általa megbízott bíró. Az eljárás nem nyilvános. Nincs ügyvéd megbízásának kötelezettsége.

Az eljárás öt lépésből áll:

  • Kereset
  • Az eljárás megnyitása
  • A tényállás felderítése
  • A feltételek megbeszélése
  • Ítélet

Keresetet bármelyik házas fél benyújthat. Egy nem katolikus is perelheti házasságának katolikus egyházi érvényességét, amennyiben érdeke fűződik hozzá, ha például a katolikus egyházba kéri felvételét, vagy van egy katolikus partnere, akivel egyházi házasságot kíván kötni. A házassági per vezetésére a házasságkötés helye vagy az alperes partner lakhelye szerinti püspöki bíróság illetékes.

Az eljárás megnyitása nem történhet az alperes partner megidézése nélkül. A keresetet benyújtó korábbi partnerét értesíteni kell az eljárásról.

A tényállás felderítése dokumentumok segítségével történik, melyeket a keresetet benyújtó félnek kell rendelkezésre bocsátania. Szóbeli- és tanúmeghallgatások ezért nem szükségesek. Az okirati eljárásban az egyetlen döntő bizonyíték egy támadhatatlan és kifogástalan okirat.

A feltételek megbeszélése, hogy az érvénytelenség a konkrét esetben valóban fennáll-e, a felperes és az alperes fél részvétele nélkül történik. Az eljárásban kötelékvédőnek részt kell vennie. Neki hivatalánál fogva a bíróval szemben azt kell igazolnia, hogy mi szól a kereset elismerése ellen.

Az ítéletet a bíró hozza meg. Ez pozitív, ha a házasság érvénytelenségét állapítja meg, így mindkét partnernek azonnal joga van újra házasodni, amennyiben mindkét partner és a kötelékvédő lemond a fellebezésről. A pozitív ítélet további megerősítésére ilyenkor nincs szükség.

A gyakorlatban minden esetben ligamen eljárást kezdeményeznek annak megállapítására, hogy az akadály már a házasságkötés idején fennállt.

Néha annak megállapítását kérik, hogy a római katolikus egyházzal teljes közösségben levő vagy nem levő keleti egyház tagjával esküvői áldás nélkül, vagy hiányos esküvői szertartással lett kötve a házasság. Az eljárást akkor lehet itt lefolytatni, ha mindkét partner itt él.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva