Vallási házassági akadályok

A katolikus egyház ismer vallási házassági akadályokat, melyek egyedül a katolikusok számára érvényesek:

Valláskülönbség (disparitas cultus):

Ennek az akadálynak az alapján érvénytelen a házasság két olyan személy között, akiknek egyikét a katolikus egyházban keresztelték vagy oda felvették, és abból formális cselekedettel nem távozott, másika pedig nincs megkeresztelve vagy érvénytelenül keresztelték (1086. kán. 1. §).

Mivel a valláskülönbség akadálya tisztán egyházi jogi jellegű, a felmentést alóla a helyi ordinárius adhatja meg.

A valláskülönbséget nem szabad a vegyes vallással összekeverni. Ez utóbbi két olyan megkeresztelt személy házassága, akiknek egyikét a katolikus egyházban keresztelték, vagy keresztség után oda fölvették, és onnan formális aktussal nem távozott, a másik pedig olyan egyháznak vagy egyházi közösségnek a tagja, amely nincs teljes közösségben a katolikus egyházzal (1124. kán. 1. §).

Szent rend (sacramento ordinis):

A szent rendek a diakonátus, az áldozópapság és a püspökség.

Mivel a szent rend tisztán egyházjogi akadály, alóla a felmentés lehetséges, az Apostoli Szentszéknek van fenntartva; ezen belül is csakis a római pápa adhatja meg.

Fogadalom (votum perpetuum):

Csakis az a nyilvános, örök tisztasági fogadalom érvénytelenítő akadály, melyet szerzetes intézményben tettek.

Mivel ez az akadály tisztán egyházjogi jellegű, alóla felmentés adható. Ha a fogadalmat pápai jogú szerzetes intézményben tették, a felmentés az Apostoli Szentszéknek van fenntartva. Ha viszont az intézmény, ahol a fogadalmat tették egyházmegyei jogú volt, a felmentést annak az egyházmegyének a megyéspüspöke adhatja, ahol az a ház áll, melyhez az illető szerzetes tartozik.


Miután ezeket az akadályokat a a katolikus egyház alkotta, így kivételesen felmentést is adhat alóluk. Ez természetesen nem zárja ki, hogy egyes esetekben nem tesznek kivételt.

A gyakorlatban ezek az akadályok egy házassági perben rendkívül ritkán kerülnek megjelölésre. Tulajdonképpen konkrét esetben az akadálynak rejtve kell maradnia, és érvényes felmentéssel nem szabad rendelkezni. Egyébként ha az érintett katolikus egyházi házasságot köt, a szabály szerint a formai hiányosság érvénytelenné teszi a házasságot.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva