Formai hiányosság

A formai hiba a házasságkötés külső formáját és módját érinti. Formai hiba miatt egy házasságkötés a katolikus egyház számára a következő esetekben érvénytelen:

  • Formai elégtelenség, mert katolikus kötött házasságot, de nem katolikus (vagy katolikusnak elismert) esküvőt tartott;
  • Formai hiba egy katolikus esküvőn.

Mindenesetre azoknál a házasságoknál, melyeket katolikusok kötnek egymás között, vagy más hitűvel, formai elégtelenségek adódhatnak.

Nem katolikusok közötti házasság esetén a katolikus egyháznak nincs olyan alapelve, hogy ezeket a házasságokat formális okok miatt érvénytelennek tekinti. Ez érvényes különösen evangélikusok között kötött házasságokra (akkor is, ha nem történt vallásos esküvő). Ezek a házasságok a katolikus egyház számára érvényesek a természetjog alapján, melyet Isten alapított és megszentelt. További információ a nem katolikusok közötti házasságról itt.

A püspöki adminisztráció akkor kezd munkához, ha az egyik fél, házasságának sikertelensége esetén meg kívánja állapíttatni, hogy ez a házasságkötés katolikus (vagy katolikusnak elismert) esküvő nélkül történt.

A gyakorlatban ez az ok viszonylag gyakran szerepel a keresetlevelekben. Az iratokat a plébánián kell beadni. Itt az érintettek segítségével elvégzik a szükséges vizsgálatokat, majd a kérelmet a püspöki hatóságnak adják át. További információk a formai hiba esetén lefolytatandó eljáráshoz itt találhatók.

A jogi utat akkor kell járni, ha az egyik fél házasságának sikertelensége esetén meg kívánja állapíttatni, hogy katolikus esküvőjén formai hiba történt.

A gyakorlatban ezt szinte soha sem kérelmezik, mert rendkívül ritkán áll fenn ilyen ok. Amennyiben ez dokumentumokkal igazolható, summás házasságmegsemmisítési eljárást lehet lefolytatni, más esetben formális házasságmegsemmisítési eljárást kell indítani.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.

Visszatérés a jogi kezdőoldalra


© Minden jog fenntartva