Formai hiba megállapítása

Feltételek

A katolikusoktól egy házasságkötés során azt várja az egyházi törvény, hogy az esküvő katolikus forma szerint történjék. Ez azt jelenti, hogy a formai előírásokat kell teljesíteni. Ez akkor is fennáll, ha egy katolikus egy nem katolikussal házasodik. A nem katolikusok, akik egymással házasodnak nincsennek formára kötelezve.

Egy katolikus házasságkötése formai hiba miatt érvénytelen, ha a következő feltételek együttesen fennállnak:

  • katolikus házasságkötése egyházi szertartás nélkül
  • a formai kötelezettség alól előzetes felmentés nem áll rendelkezésre
  • a házasság utólagos rendezése (orvoslása) nem történt meg

A gyakorlatban ez akkor fordul elő, ha egy katolikus csupán polgárilag köt házasságot, mert ő maga vagy partnere vallásilag közömbös, vagy már előzőleg egyházi házasságot kötött. Abban az esetben is előfordulhat, ha egy katolikus egy evangélikussal házasodik evangélikus templomban anélkül, hogy a katolikus plébániát felkeresné. További információk a formai követelményekről itt.

Eljárás

A házasságkötés formai elégtelenség miatti érvénytelenségének hivatalos egyházi megállapítása kizárólag a püspöki hivatalon keresztül (általános vikáriátus, ordináriátus) történhet. Addig a jogi utat nem kell elindítani.

Ha egy keleti egyházhoz tartozóval kötött házasság formai elégtelenségéről van szó, a jogi utat kell járni: amennyiben iratokkal igazolható a formai hiba, summás házasságmegsemmisítési eljárást lehet kérelmezni.

Aki katolikusként csupán polgárilag megkötött házassága majd válása után egyházi állapotának hivatalos tisztázását kívánja, akkor is kérvényezheti az eljárást, ha konkrét házassági szándéka nincs.

A megállapítás iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes plébánián kell benyújtani. (Németországban ehhez van egy "Kérelem házasság semmisségének formai okokból való megállapítására" nevű nyomtatvány.) Ehhez szükséges néhány bizonyító irat is.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva