Privilegium-Paulinum eljárás

Két meg nem keresztelt között kötött házasság felbomlik a Privilégium Paulinum alapján (1143-1147. kán.), a keresztséget felvett fél hitének nyújtott kedvezményként, magával azzal a ténnyel, hogy ez a fél új házasságot köt, amennyiben a meg nem keresztelt fél különválik (L.d. 1 Kor 7,12-15). Különváltnak számít a meg nem keresztelt fél, ha nem akar a megkeresztelt féllel együtt élni, hacsak a másik fél - megkeresztelkedése után - nem szolgáltatott megfelelő okot a különválásra.

Ebben az esetben a házassági kötelék felbontásához a megkeresztelt partner szerint illetékes püspök szabályos adminisztrativ vizsgálata szükséges.

Igazolni kell

a) a házasságkötéskor mindkét fél kereszteletlen volt;

b) közülük az új házasságkötés időpontjáig csak az egyik lett megkeresztelve;

c) a kereszteletlen felet az előírásoknak megfelelően kikérdezték (interpelláció), mely

a helyi ordinárius előtt történik, kivételes esetben magánúton, de mindenképpen tanúk vagy dokumentumok kell rendelkezésre álljanak.

Az előbb említett eljárást követően kiállítják az igazolást, hogy a Privilegium-Paulinum eljárás feltételei teljesültek, és a megkeresztelt házastársnak joga van új házasságot kötni. Ha viszont nem katolikussal vagy nem kereszténnyel akar összeházasodni, ehhez (ha ő maga katolikus lett a keresztséggel) engedélyre vagy felmentésre is szüksége van. VI. Pál pápa Pastorale munus kezdetű motu propriója ennek az engedélynek a megadását minden megyéspüspök számára lehetővé tette.

Nem az igazolás kiállítása, hanem a megkeresztelt házastárs új házasságának megkötése bontja föl az előző házasságot a Privilegium-Paulinum alapján. Erről a döntésről a másik felet tájékoztatni kell, mivel ezzel az ő számára is megszűnik a házassági kötelék.

Ha egy meg nem keresztelt, akiknek egyszerre több ugyancsak meg nem keresztelt ,,házastársa'' van, és a katolikus egyházban felveszi a keresztséget, korábbi ,,házastársai'' közül maga választhat ki egyet. Ezzel a személlyel törvényes formában házasságot kell kötnie. A többit el kell bocsátania (1148. kán. 1-2. §). Erre az új házasságra akkor is lehetőség van, ha az a személy, akit a katolikussá keresztelkedett fél kiválasztott, maga nem katolikus vagy nem keresztény. Ilyenkor természetesen követni kell a vegyes házasságokról (illetve a valláskülönbségről) szóló előírásokat (1148. kán. 2. §).

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra


© Minden jog fenntartva