Nászáldás

 

Nászáldás (A)

Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!

Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az embert, a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek, és így arra tanítasz minket, hogy nem választhatjuk széjjel, amit akaratod egynek alkotott.

Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!

A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!

Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!

Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

  Nászáldás (B)

Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!

Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál: úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának szent kapcsolatát jelezze.

Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!

A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!

Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!

Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nászáldás (C)

Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!

Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, s bár megbüntetted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a bűnös világot, ez az áldás mindvégig megmaradt.

Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!

A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!

Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!

Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nászáldás (D)

Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, (és részesülnek Krisztus testében és vérében,) kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek!

Szentséges Atyánk, Istenünk, te férfit és nőt alkottál, amikor képmásodra megteremtetted az embert, hogy együtt töltsék be feladatukat a földön, testi-lelki egységben.

Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek.

Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék!

N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét!

N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja!

Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nászáldás (E)

Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek!

Istenünk, te jóságodban szövetséget kötöttél választott népeddel, és ezt a szövetséget a kölcsönös hitvesi szeretet által szemléltetted számunkra. Az újszövetségi házasságot még tökéletesebb jelképpé tetted, midőn azt akartad, hogy keresztény híveid házassága tárja fel előttünk Krisztus és az Egyház jegyesi kapcsolatának szent titkát.

Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek. Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék!

N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét!

N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja!

Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nászáldás (F)

Pap: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, és kérve kérjük számukra Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa Őket, mert házasságukat is néki köszönik. Világ teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.

Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára (,hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék egyházad)!

A te dicséretedet zengjék az örömben és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!

A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.

Záró áldás

Vissza az esküvő nyítólapra

 jegyes@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva