Záró áldás

 

Záró áldás (A)

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!

Hívek: Ámen!

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben) találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!

Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

  Záró áldás (B)

Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét és áldjon meg titeket gyermekeitekben!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor!

Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

 

Záró áldás (C)

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki megjelent a kánai menyegzőn, adja reátok és hozzátartozóitokra bőséges áldását!

Hívek: Ámen!

Pap: Ő, aki mindhalálig szerette egyházát, szüntelenül árassza szeretetét szívetekbe!

Hívek: Ámen!

Pap: Adja meg nektek az Úr, hogy miközben hittel valljátok az ő feltámadását, reménykedve várjátok az örök boldogságot!

Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

 

Záró áldás (D)

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

 

Vissza az esküvő nyítólapra

 

 jegyes@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva