Egyetemes könyörgések

 

Egyetemes könyörgések (A)

Pap: Testvéreim! (A kenyérrel és a borral együtt) vigyük most Isten elé könyörgéseinket az új házastársakért és minden keresztény családért!

Áldd meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy jó példájuk által tanúságot tegyenek rólad a világban!

Adj, Urunk, békét hazánknak és az egész emberiségnek, hogy a háború kegyetlensége el ne szakítsa a házastársakat egymástól.

Őrizd meg, Urunk, az új házastársakat a hit szerint való életben és az áldozatos szeretetben!

Add meg nekik, hogy életükből élet, hitükből hit, imádságukból imádság, szeretetükből szeretet fakadjon!

Családjukért vállalt gondjaikat, áldozataikat tedd, Urunk, érdemszerzővé kegyelmed által, és jutalmazd meg az örök boldogsággal!

Pap: Urunk és Istenünk! Hallgasd meg hívő néped alázatos kéréseit! Te vagy a jóság forrása. Áraszd el nagy szeretettel azok lelkét, akik hívő bizalommal járulnak oltárod elé! Krisztus, a mi Urunk által.

  Egyetemes könyörgések (B)

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Isten, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Pap: Mindenható Istenünk! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és méltók legyünk elnyerni mindazt, amit ígértél! Krisztus, a mi Urunk által.

 

Egyetemes könyörgések (C)

Pap: Testvéreim! Imádkozzunk, hogy a most megkötött életszövetség Isten dicsőségét szolgálja, és az igaz keresztény élet iskolája legyen!

Add meg, Urunk, az új házastársaknak, hogy érdemszerző életükkel gyarapítsák egyházad kegyelmi kincseit!

Add meg, Urunk, hogy egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal az irántad való szeretetben is erősödjenek!

Add meg, Urunk, hogy példájukból összetartást, megértést és jóindulatot tanuljon a világ!

Add meg, Urunk, hogy egymást mindig áldozatkész lélekkel segítsék a földi és az örök élet útján!

Add meg, Urunk, hogy kölcsönös szeretetük a világ csábításai között is megtartsa őket a hűség kötelékében!

Pap: Kérünk, mindenható Istenünk, tekints kegyesen híveidre, akiket sírig tartó életszövetségben kapcsoltál össze egymással! Kegyelmed segítse őket földi kötelességeik teljesítésében, és tegye méltóvá az örök boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által.

 

Egyetemes könyörgések (D)

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, aki minden közösségnek atyja: hallgassa meg az új házaspárért végzett imádságunkat!

Áraszd ki, Urunk, bőségesen a házasság szentségi kegyelmét az új házaspárra!

Töltse el, Urunk, az új házasok szívét a sírig tartó hűség és az egymás iránti áldozatos szeretet!

Add, Urunk, hogy tiszteljék szent akaratodat, és születendő gyermekeiket áldásodként fogadják!

Őrizd meg, Urunk, a házasságra készülőket minden könnyelműségtől, adj nekik szent komolyságot és sok tiszta örömet!

Adj, Urunk, minden családnak emberhez méltó hajlékot, és add meg mindazt, ami boldogulásukhoz szükséges!

Adj, Urunk, a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljenek!

Pap: Urunk és Istenünk, világ kormányzója, családok oltalmazója! Álld meg ezt az új házaspárt, hogy mindhalálig hűségesek maradjanak hitvestársi és szülői hivatásukhoz! Krisztus, a mi Urunk által.

Nászáldás

 

Vissza az esküvő nyítólapra

 

 jegyes@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva