Népesedés és népességpolitika

Cím Népesedés és népességpolitika
Kiadó Századvég
Ár 3920 Ft
Fülszöveg

A Népesedéspolitikai ad hoc Munkabizottság felkérésére készült tanulmányokat és részösszegzéseket tartalmazó kötetet, valamint Cseh-Szombathy László összefoglalóját 2000. március 6-án adtuk le a Miniszterelnöki Hivatalban. Ezt megelőzően a Magyar Nemzet március 3-án megjelent számában Népesedési koncepció a miniszterelnök asztalán, bevándorlási forgatókönyvek címmel rövid írás jelent meg. Ezt követően a Népesedéspolitikai ad hoc Munkabizottság munkája reflektorfénybe került. A következő hetekben, hónapokban a tömegkommunikációs eszközök éppen úgy rendszeresen foglalkoztak a hazai népesség fogyásával, az alacsony termékenységgel, a bevándorlás problémáival, mint azokkal a javaslatokkal, amelyek ezek mérséklését segítenék elő.

A Miniszterelnök Úr által vezetett Népesedéspolitikai ad hoc Bizottság 2000. március 29-i ülésén vitatta meg az elkészített jelentést, amelynek megállapításaival egyetértett. A munkában résztvevő kutatók utoljára 2000. április 6-án jöttek össze, amikor Cseh-Szombathy László részletesen beszámolt a bizottsági vitáról és az azt követő sajtótájékoztatóról. Ezzel az a munka, amely közel egy évvel ezt megelőzően kezdődött, formálisan véget ért. Meggyőződésünk, hogy akkor, amikor a munkabizottság felkérésére készült tanulmányokat, valamint a munkabizottság elnökének összegzését közreadjuk, egyrészt a népesedési folyamatok jobb megismeréséhez járulunk hozzá, másrészt pedig a hazai népesedési gondok megoldási lehetőségeire irányítjuk mindazok figyelmét, akik népünk jövőjéért felelősséget éreznek.

Végezetül szomorú kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor tisztelettel adózunk a körünkból azóta eltávozott Dányi Dezsőnek és Valkovics Emilnek. Halálukkal igen nagy veszteség érte a hazai demográfusok amúgy is szűk csoportját. Eltávozásukkal nagyszerű embereket, kiemelkedő tudású kollégákat, nemzetközileg is elismert tudósokat veszítettünk.

Budapest, 2001. április

Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter


értékelés

jegyes@jegyes.hu

Vissza a címoldalra