Kuminetz Géza: Katolikus házasságjog

Cím Kuminetz Géza: Katolikus házasságjog
Kiadó Szent István
Ár 2800 Ft

Fülszöveg

Örömmel nyújtjuk át az Olvasónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális intézetének könyvsorozata, a Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae második alsorozatának első kötetét. Az első alsorozat (Institutiones) egyetemi tankönyveket, a harmadik (Studia) tanulmánykötetetket, a negyedik (Dissertationes) pedig doktori értekezéseket foglal magában. A most induló második alsorozat a Manualia megjelölést viseli. Ez a cím arra utal, hogy alsorozatunk tudományos kézikönyveket kíván a szakmailag elkötelezett, vagy legalábbis intenzíven érdeklődő közönség kezébe adni.

Fontos és kedvező körülmény, hogy az alsorozat első darabjaként Kuminetz Géza professzor úr munkája lát napvilágot a házasságjogról. Régi hiányt pótol ez a mű. Az utolsó jelentős magyar kánoni házasságjogi kézikönyv Sipos István Gálos László által átdolgozott monumentális munkája (A katolikus házasságjog rendszere), mely 1960-ban jelent meg a Szent István Társulat gondozásában. Ez a magyar nyelven páratlanul adatgazdag munka azonban az új jogszabályokra való tekintettel már alig használható a hatályos egyházjog magyarázatára és alkalmazására.

Kuminetz Géza kötete igyekszik megfelelni a nemes hagyományoknak és a kánonjogi kézikönyv besorolásból adódó elvárásoknak. Ki mástól várhatnák a szakszerű eligazítást a hatályos jog alkalmazói számára, ha nem olyan szerzőtől, aki a hazai egyetlen szentségi jogi tanszéket vezeti. Legyen ez a kötet segítsége mindazoknak, akik keresztény elköteleződésből vagy hivatásuk jobb teljesítése érdekében az egyházi házasságjog tanulmányozásának szentelik magukat.

Erdő Péter

értékelés

jegyes@jegyes.hu

Vissza a címoldalra