Házassági akadályok

Cím Házassági akadályok
1. Süllei László: A korhiány akadálya
2. Csordás Eörs: Az impotencia akadálya
Kiadó Szent István
Ár 1. 280 Ft
2. 550 Ft
   

             1.                                     2.

Fülszöveg 1

Már a római jog is ismerte a házassági akadály fogalmát, ám ezek pontos fogalmát csak a kánoni jog alakította ki. A régi Kódex megkülönböztette az ún. tiltó akadályokat és az érvénytelenítő akadályokat. A hatályos jog csak olyan érvénytelenítő akadályokat ismer, amelyek nemcsak tiltják, hanem érvénytelenné is teszik a házasságot. Az érvénytelenítő akadály a személyt képtelenné teszi a házasság érvényes megkötésére (CIC 1073.k.). A latin egyház Kódexe (CIC) 12 akadályt ismer, míg a keleti egyház (CCEO) 13 akadályt sorol fel. Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság azzal a szándékkal indítja útra ezt a kis sorozatot, - melynek első része ez a füzet, - hogy segítséget nyújtson a jegyesvizsgálattal foglalkozó lelkipásztorkodó papságnak és köteléki perekkel foglalkozó egyházi bíróságoknak. A sorozat füzetei egyenként tárgyalják a házassági akadályokat.

Fülszöveg 2

Jézus az Ószövetségi Szentírásnak a házasságról szóló tanítását magyarázva emlékeztet arra, ami kezdetben Isten terve volt: "már nem ketten vannak, hanem egy test" (Mt19,6). A szeretetnek ezt a jelét "Isten megáldotta és arra rendelte, hogy termékeny legyen..." (KEK 1604). Az Egyház Tanítóhivatala többször kifejtette, hogy a házastársi nemi aktus egyesülés és termékenységet adó jelentése között Istentől alapított felbonthatatlan kapcsolat van, amit az ember saját kezdeményezésével nem törhet meg. A legutóbbi Zsinat arra figyelmeztet, hogy azok a tettek, melyekkel a házastársak bensőségesen és tisztán egyesülnek, s amelyek az emberi életet adják (adhatják) tovább, "tisztességesek és méltóságteljesek", s nem válnak törvénytelenné akkor sem, ha a házastársak akaratától független okok miatt előre láthatóan terméketlenek lesznek, mert nem szűnik meg az a rendeltetésük, hogy a házastársak közösségét kifejezzék és erősítsék. A házassági akadályokat tárgyaló sorozat második füzete az impotencia akadályának problémáját vizsgálja, segítséget nyújtva a jegyesekkel foglalkozó lelkipásztoroknak és a köteléki perekkel foglalkozó egyházi bíróságoknak.

értékelés

jegyes@jegyes.hu

Vissza a címoldalra