Jegyes Hírlevél 7.

                             
*******************JEGYES HÍRLEVÉL 7.**************

A jegyesek iránytűje

************************************************************

A www.jegyes.hu Magyarország elsö jegyes-házas információ-szolgáltatója, mely segít az eligazodásban.

************************************************************

"...a szeretet Istentől van. Mindaz aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem Ismeri az Istent, mert az Isten szeretet...

Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne."

Jn 4,7-8; 4,16

************************************************************

Kedves Barátaink!

"Az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszti az élete, ha nem kap szeretetet, nem részesülhet benne és nem teheti a szeretetet magáévá."

Redemptor hominis 10.

***********************************************************

Az ember élete mindig elkötelezettség - ilyen vagy olyan módon - a szeretet szellemében. Szeretni annyi, mint rátalálni a másik személyre, olyannak elismerni, mint akire vártunk, kívánni és elfogadni kiteljesedését, tökéletesedését. Szeretni egyáltalában nem jelenti azt, hogy kapni akarunk a másiktól, hanem mindenekelőtt a másik boldogságát szeretnénk elérni, vagyis adunk. Elsősorban önmagunkat akarjuk adni. Aki valóban szeret, úgy érzi hogy semmit sem adott mindaddig, amíg nem adott mindent, vagyis amíg nem adta magát is teljesen oda. Szeretni lemondást jelent, vagyis teljesen eltekinteni saját érdekeinktől, eljutni az ajándékozás tiszta öröméhez, csodálkozó hálával, hiszen a hála van minden szeretet mélyén. Aki szeret, türelmetlenül várja, hogy bebizonyíthassa szerelme őszinteségét.

A szerelem lényegénél fogva nagylelkű és arra törekszik, hogy megörökítse magát. Önmagunkat teljesen átalakítva, majd arra ösztönöz, hogy átalakítsuk a világot, amelyben élünk. A szerelem - bármilyen is volt kezdete - elmélyülni akar, és többnyire - éppen fennmaradása érdekében -, az érzelem és az akarat beteljesedésére törekszik. Éretté akar válni. Ezt az érzelmi érettséget egyaránt megkívánja a házasság és az evangéliumi cölibátus. Az érettség egyik leglényegesebb feltétele, hogy elfogadjuk magunkat férfiúnak ill. nőnek, ahogy Isten teremtett bennünket. Nemünk rányomja bélyegét egész lényünkre.

Csak akkor tökéletes a szerelem, ha igazán férfias vagy nőies. Csakis ez a magatartás teszi lehetővé a házaséletben a személyes kibontakozást, és a másik fél egész kiteljesedését. A hitvesek egysége csak akkor valósulhat meg, ha tiszteletben tartják egy-más férfiúi illetve női mivoltát. A "szerelem művészete" mindennapi abban a nyitottságban, amelyet a hétköznapi élet és a másik fél iránti figyelem követel meg.

Francia Püspöki Kar nyilatkozata 1978.

*********************************************************

"Ti arra vagytok hivatva, hogy tanúskodjatok a hiteles szeretet értelméről, azaz annak az önátadásnak és elfogadásnak értelméről, mely különleges módon valósul meg a házastársi kapcsolatban, de ennek kell minden más személyek közti kapcsolat lelkének is lennie. Az anyaság különleges közösséget jelent az élet misztériumával, mely az édesanya méhében érlelődik."

Evangelium vitae 99.

**********************************************************

"Eljegyezlek magamnak örökre,
eljegyezlek igazsággal, törvénnyel,
jósággal és szeretettel.
Eljegyezlek hűséggel,
hogy megismerd az Urat."

"Mert maga a Teremtőd lesz hitvesed"

Iz 54,5

**********************************************************

Várjuk a hozzászólásokat a fórumokon. Sőt! lehet újabb fórumokat nyitni!

Ha valaki használni akarja a honlap tartalmát, de letölteni nem tudja, írjon a jegyes@jegyes.hu címre, és CD-n megküljük.

Akit az előző honlap kimúlása érdekel, az a www.katolikus.jegyes.hu oldalakon talál néhány dokumentumot.

Szándékaink szerint ilyen hírlevelet rendszeresen fogunk küldeni.

  Vissza a főoldalra