Könyörgés

 

Könyörgés (A)

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál. Azt akartad, hogy a házassági szövetség Krisztusnak és az ő egyházának szent kapcsolatát jelezze. Add meg, kérünk, szolgáidnak, hogy amit hitükkel elfogadnak, az életükkel váltsák valóra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

  Könyörgés (B)

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)

Tekints, Urunk, könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

Könyörgés (C)

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk) Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy e híveid, akik most házasságkötésre készülnek, egyre inkább növekedjenek hitükben, és hívő utódokkal gyarapítsák egyházadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

Könyörgés (D)

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk) Istenünk! Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével, hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

Ószövetségi olvasmány

 

Vissza az esküvő nyítólapra

 

 jegyes@jegyes.hu 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva