Budai ciszterci szent Imre plébánia

A budai Ciszterci plébánia a házasulandók lelki felkésztését nyolchetes kurzus formájában végzi. A fiatal párok nyolc héten át, hetenként egyszer, általában másfél órás esti beszélgetésen készülnek a katolikus keresztény házasságra.

A témák:

- hitünk alapjai,
- a férfi és a nő a Bibliában (gyakorló házaspár részvételével),
- önismeret-egymásra figyelés (beszélgetés gyakorló házaspár részvételével),
- közös családunk - az egyházközség,
- családtervezés - közös felelősség,
- látogatás egy keresztény családnál (váltakozva 6-7 házaspár részvételével),
- a házasság keresztény értelme,
- a keresztény házasság gyakorlata.

Ezeket a beszélgetéseket megelőzi egy "0. találkozás", amelyet szintén egy házaspár vezet, de ez esetben csak egy pár ül egy ifjú párral szemben, - míg a többi beszélgetés csoportokban, átlagosan 6-8 párral folyik.

A kurzus estéi az egyházközség termeiben folynak, kivéve a hatodik estét, ami egy gyakorló keresztény családnál való látogatás. Ennek az alkalomnak éppen ez a lényege: a jegyespárok - itt inkább csak két-három pár, - egy hétköznapi, nem egyházi környezetben beszélgethetnek a keresztény család életerejéről, működéséről a gyerekekkel (vagy akár már unokákkal is) megáldott meleg családi fészekben. A hétköznapok, a munkával terhelt, és néha igen zaklatott tempóban eltöltött évek megszentelésének gyakorlati gondjai is megjelennek ezekben a beszélgetésekben. Ezeknek az estéknek a legnagyobb értéke talán éppen abban áll, hogy ezek nem előadások az ideális (vagy éppenséggel idealizált) házasságról, hanem a legtöbbször párbeszéd alakul ki, kérdésekkel is elmélyíthető gondolatcsere a gyakorlati tapasztalatokról, pl. a házastársak emberi alapigényeit illetőleg. (Tartozni valakihez, érezni a kapott szeretetet, megkapni értékesnek hitt tulajdonságaink megbecsülését, és megtarthatni egyéniségünk szabadságát.) Hasonló párbeszédben érdekes megvitatni, pl. a kölcsönösen kiegyensúlyozott szeretet és megbecsülés (lásd: emancipáció) illetve az önzetlen, adakozó (agapés) szeretet viszonyát. (gyakran örömmel látjuk a fiatal párokban már előre megjelenő vágyat a gyermekek iránt, - amelynek alapján már nem is szorul magyarázatra a teljesen önzetlen, a rövidtávú viszonzást nem váró keresztény szeretet örök aktualitása.

A családoknál folytatott oldott beszélgetések nem titkolt célja a közösségépítés: hogy a keresztény fiatal párok később is egymásra ismerjenek, összetartsanak, és később ők képezzék az egyházközség közösségének egy-egy új magját.

Jelentkezés az irodában (iroda@szentimre.hu).

jegyes@jegyes.hu

Vissza a főoldalra