A jegyesoktatás

"A jegyesoktatás célja a házasságkötésre való személyes felkészítés, melynek során a jegyesek új állapotuk szentségére és kötelességeire alkalmassá válnak." (CIC 1063. kánon)

"Nagyon fontos, hogy a híveket jól oktassák a házasságról: szóban és írásban egyaránt, nem egyszer, nem is felületesen, hanem gyakran és alaposan." (Casti Connubii)

"Napjainkban különösen szükséges, hogy a fiatalokat felkészítsük a házassági és családi életre." "Azok a változások, amelyek korunk szinte minden társadalmában lezajlottak, azt követelik, hogy ne csupán a család, hanem a társadalom és az Egyház is törekedjék arra, hogy a fiatalokat jól felkészítse eljövendő feladataikra." (F.C. 66.)

"Ezért az Egyháznak jobb és bőségesebb házassági előkészítésről kell gondoskodnia, hogy amennyire lehetséges, elhárítsa azokat a nehézségeket, amelyek sok házaspárt terhelnek, s hogy egyre nagyobb számban jöhessenek létre boldog házasságok.

A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie. Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közelebbi és közvetlen.

A távoli előkészület a gyermekkorban kezdődik, abban a bölcs családi pedagógiában, amely törekszik arra, hogy a gyermekeket önismeretre vezesse." "Ebben az időben kell megalapozni mindazon igazi emberi értékek tiszteletét, amelyek a személyes és társadalmi kapcsolatokban valósulnak meg.

Erre az alapra épülhet rá később a részletes közelebbi előkészület, amely az életkornak megfelelő katekézissel együtt úgy is felfogható, mint egy katechumenátus." "A fiatalok vallási oktatását az alkalmas időben és az igényeknek megfelelően nyújtott, házastársi életre szóló felkészítésnek kell kiegészítenie. Ebben az előkészítésben a házasságot úgy kell bemutatni, mint a férfi és a nő állandó törődést igénylő, személyes kapcsolatát és arra kell serkenteni a lelkeket, hogy a házasélet és a szülői felelősség kérdéseit mélyebben lássák, elsősorban a témával kapcsolatos orvosi és biológiai ismeretek segítségével." (F.C. 66.)

"Hasznos, ha a közvetlen előkészület a házasságkötés előtti hónapokban és hetekben történik." (F.C. 66.)

"Az ifjúságot alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, fel kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessen házasságot." (G.S. 59)

"Azért, hogy a házastársak igenje szabad és felelősségteljes cselekedet legyen, és hogy a házastársi szövetség erős és tartós emberi meg keresztény alapokkal rendel-kezzék, elsőrendű fontosságú a felkészülés a házasságra. A lelkipásztorok és a ke-resztény közösség (mint Isten családja) szerepe nélkülözhetetlen a házasság és a család emberi és keresztény értékeinek átadásakor. Ez korunkban még fontosabb, mert számos fiatal széttört családból jön, ahol nem lehetett része elégséges módon ebben a felkészítésben." (Katekizmus 1632)

Irodalom:

XI. Pius: Casti connubii 1930 (Casti Connubii)

II. János Pál: Familiaris consortio 1981 (F.C.)

Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici 1983) Szent István Társulat 1985 Budapest (CIC)

Vissza a címoldalra