A Család Pápai Tanácsának tanítása a családról, a házasságról és az együttélésről
(Tartalmi ismertetés)

A Család Pápai Tanácsa húszoldalas dokumentumot tett közzé, amely a család, a házasság és a különböző együttélési formák kérdésével foglalkozik. A dokumentumot Alfonso Lopez Trujillo bíboros és Francesco Gil Hellin érsek, a Tanács elnöke, valamint titkára aláírásával tették közé november 21-én. A dokumentum célja, hogy ösztönzést adva a közvéleménynek, pozitív párbeszédet kezdjen a házasság és az együttélési formák kérdésében. Manapság egyre inkább terjedőben vannak a házasságkötés nélküli együttélési formák, amelyek lelkiismereti kérdést jelentenek a keresztény közösség számára. Az egyház amikor megfontolásai során az "idők jeleit" vizsgálja kénytelen szembesülni ezzel a problémával, azaz a társadalom keretébe illeszkedő tényleges együttélések és ebből eredően a stabil házasság elutasításának kérdésével. A Család Pápai Tanácsa tökéletesen tisztában van azzal, hogy mindez súlyos társadalmi és lelkipásztori következményeket von maga után. A Tanács az 1999-es és a jelenlegi évben számos értekezletet hívott egybe, a világ minden részét képviselő szakértők részvételével, hogy megfelelően elemezzék ezt a rendkívül kényes kérdést, amely nagymértékben kihat az egyház és a világ sorsára.

A Tanács által most közzétett dokumentum ezeknek a vizsgálódásoknak az eredménye. Időszerű és nem könnyű kérdéssel foglalkozik, amely közelről érinti az emberi kapcsolatok központi magját, a család és az élet egysége közötti legbensőbb összefüggést. Szükségesnek és sürgősnek tartotta, hogy a jelenlegi társadalmi-politikai helyzetben eligazítást adjon a kérdésben, különösen azokhoz intézve szavait, akik felelősséget viselnek ezen a téren. Ténylegesen a törvényalkotók azok, akik a házasság intézményének jogi alapot adnak, vagy fordítva: más együttélési formák házasságnak elismerésével csökkenthetik a házasság természetes intézményének horderejét, azzal, hogy a kérdést személyes problémák nézőpontjából vizsgálják, amely nem felel meg a valóságnak.

A Család Pápai Tanácsa megfontolásait a lelkipásztorokhoz is intézi, akiknek az a feladata, hogy a ma keresztényeit vezessék és segítsék a keresztény szentségben megerősített házasság pozitív szemlélésében. A házasságra épülő család a kezdetektől megfelel a Teremtő tervének és Isten Országában nem szabad más magot elvetni, mint az igazságét, mert egyedül ez hoz termést az állhatatosságban.

A Tanács szándéka szerint a dokumentum elősegíti majd a pozitív párbeszédet, az igazság szellemében, a kérdést illető társadalmi-politikai viták terén is. A mai világban ugyanis a család súlyos kihívás előtt áll, amely kihat a társadalom életére is. A család védelmével a házasságon alapuló társadalmi struktúrát is védelmezzük. "Egyetlen társadalom sem engedhet az engedékenység kockázatának, amikor a házasság és a család alapvető kérdéseiről van szó" szögezte le II. János Pál pápa a családokhoz intézett levelében. Az erkölcsi engedékenység csak kárt okozhat a béke és az emberi közösség igazi követelményeivel szemben is. Érthető tehát, hogy az egyház szilárdan védelmezi a család identitását és sürgeti az illetékes intézményeket, főként a politikai felelősöket, a nemzetközi szervezetekkel egyetemben, hogy ne engedjenek a látszólagos és hamis modernkedés kísértésének.

"Csak akkor beszélhetünk egészséges demokráciáról, ha újra felfedezzük a lényeges humánus és morális értékeket, melyek az emberi lét igazságából forrásoznak és kifejezik, védelmezik az emberi méltóságot. Ezeket az értékeket sem személy, sem többség, vagy állam sohasem teremtheti, módosíthatja vagy semmisítheti meg, hanem ellenkezőleg: ezek az értékek elismerést, tiszteletet és védelmet érdemelnek. A törvénynek az objektív morális szabályok elismerésén kell alapulnia, ha ez az emberi szívbe vésett természeti törvény" írja a szentatya Evangelium vitae kezdetű enciklikájában. VR/MK

Vissza a főoldalra